Standardi v očesni optiki


Standardi v očesni optiki


1. Zapisovanje dioptrije

2. Tolerance pri izdelavi korekcijskih stekel

3. Decentracija in prizme

4. Kontrola kvalitete1. Zapisovanje dioptrije


  • D = desno oko (OD / D.o. / R / Odex)
  • L = levo oko (OS / L.o. / L / Osin)
  • SPH = dioptrija sfere (DS / Dsph)
  • CYL = dioptrija cilindra (DC / Dcyl)
  • AXIS = aksa oziroma os (A)
  • ADD = adicija za bralno dioptrijo (BD)
  • PRIZMA = baza prizme (smer debelejšega dela prizme)


Pravila zapisovanja


  • Zaporedje, D & L.  Vedno najprej zapiši podatke za desno oko in potem levo.
  • Dve decimalki (npr.: -1.00 ali -0.75),  ko zapisujemo dioptrijo sfere ali cilindra, moramo vedno uporabljati dve decimalki
  • V  primeru da je dioptrija manj kot +1.00, moramo dati 0 spredaj (npr. +0.75).
  • Ko oko nima dioptrije, zapišemo plan, plano ali 0.00
  • Včasih dodamo začetnice DS po sferi, npr. 2.00DS ali pa DC pri cilindru Npr. +1.00DC
  • Vse dioptrije razen plano morajo imeti predznak + ali –
  • Pri cilindrih se nikoli ne sme zapisovati znaka za stopinje (npr. 10º), ker stopinja lahko postane ničla.


Zapisovanje prizme


Za vertikalne in horizontalne prizme uporabljamo grško črko delta ∆, ki ji sledi smer baze prizme. Na razpolago imamo dva različna načina zapisovanja smeri prizme.


 1. Po kardinalnih smereh = gor, dol, nazalno, temporalno

npr.L 2∆ baza gor, L1∆ baza nazalno, L3∆ baza dol.


 1. 360 stopinj = 0, 90, 180 in 270

npr. L2∆ baza 90, L1∆ baza 180, L3∆ baza 270


Napačna interpretacija2. Standard pri izdelavi korekcijskih očal


Mednarodni standard za korekcijska očala

Slovenski inštitut za standardizacijo

- tolerance za sfero, cilinder, akso, adicijo in prizmo

SIST ISO 8980-1:2004 Specification for tolerances on optical properties of mounted spectacle lenses3. Seznam kontrole pred predajo očal  stranki/pacientu


Preden očala zapustijo delavnico, morajo skozi serijo pregledov kontrole, to je zadnja možnost, da se preveri, če izdelek izpolnjuje vse pogoje korekcijskih očal. Podobno, preden predamo očala stranki, je optik odgovoren, da preveri končno delo.


Priporočen seznam končne verifikacije:

 1. preveri, da okvir odgovarja vrsti, barvi in obliki

 2. preveri naklon (pantoskopski naklon)

 3. preveri kompaktnost stekel in vzmeti

 4. preveri splosni izgled – stekla, vijake in sklepe npr. stopljenost, praske pile, preveliko vbrušena stekla, povit okvir, špranje, stress, nepravilni vijaki, debelina (ne predebelo ne pretanko)

 5. preveri, da sta vrsta stekel in materijal točna

 6. pri bifokalih in progresivih, preveri višino segmenta/križa z naročilom

 7. preveri nanose in barvanje, da so bili pravilno dobavljeni

 8. preveri, da so bila posebna navodila pri naročilu upoštevana

 9. po končani vizualno kozmetični kontroli nadaljujemo z fokometrom:

  1. dioptrija, sph, cyl

  2. os

  3. daljava/bližina centri, razdalje, centracija, mono PD, višina

  4. prizme

  5. adicija


Ko preverjamo očala je pomembno, da se pri najdeni napaki preverjanje ne ustavi in delo zavrne. Na primer, če zavrnemo delo zaradi napačnega brušenja stekel in ostali del preverjanja ni končan, se nam lahko zgodi, da ko pridejo očala popravljena nazaj, najdemo napako v dioptriji, ki je prej nismo preverili.


Po vsem preverjanju se očisti stekla in ponovno preveri, da med preverjanjem ni prislo do poškodb stekel. Črna podlaga pomaga pri kontroli stekel.4. Decentracija in prizme


- Kaj je decentracija

- Kako dodati prizmo z decentracijo (Prentices

- Pomembnost PD-ja

- Koliko prizem za na/mm decentracije (prentice rule)

- Prizme z decetntracijo

- Decentracija s prizmami

- Optični center

- Prizmatična toleranca


Baza prizme je vedno v smeri optičnega centra pri pozitivnih steklih in v nasprotno smer pri negativnih steklih.


Ko optični center ni na vizualni osi, pridobimo prizmo. Ta prizma je lahko nezaželena ali pa je ta “decentracija” namenoma izračunana, da pridobimo prizmo.


Prizmo z lahkoto izračunamo za sferična stekla in/ali v smer pravega kota na cilindrično osjo z uporabo “Prentice” pravila: P=CxF, kjer je P prizma v dioptrija prizme, C je razdalja od optičnega centra v centimetrih in F je moč stekla v dioptrijah. Baza prizme je vedno v smeri optičnega centra pri pozitivnih steklih in stran od centra pri negativnih.

V praksi se prizma določa s pomočjo fokometra.

 

Dr Emil Oblak, optometrist: Povzetek predavanja iz optičnega sejma v Portorožu 10.3.2006.


Sorodne vsebine:

- Ukrepajmo dovolj zgodaj

- Zakaj so redni očesni pregledi pomembni

- Stekla za očala